Maliye Bakanlığı 500 personel alımı başvuruları başlıyor | Maliye Bakanlığı personel alımı

0
257

Maliye Bakanlığı'na bağlı olan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından 11-12 Ağustos 2018 tarihlerinde yapılacak olan Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular bugün başlıyor. Maliye Bakanlığı'nın detaylarını daha önce açıkladığı ilan hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar araştırma yapıyor. Peki, Maliye Bakanlığı'nın personel ilanı için son başvuru tarihi ne zaman? Maliye Bakanlığı'nın ilanına kimler başvuru yapabilir?
Maliye Bakanlığı 500 personel alımı başvuruları başlıyor | Maliye Bakanlığı personel alımı

2018 yılında devlet tarafından yapılan personel alımları devam ediyor. Son olarak Maliye Bakanlığı kendi bünyesindeki boş kadroları doldurmak amacıyla 500 Vergi Müfettiş Yardımcısı alacak. Yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilecek vergi müfettiş yardımcılığı sınavı için başvurular bugün başladı. İşte, Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı 500 personel alımının detayları…

MALİYE BAKANLIĞI 500 VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIYOR

Devlet Personel Başkanlığı ve kurumun resmi internet sitesinden duyurulan ilana göre, Maliye Bakanlığı bünyesinde 500 vergi müfettiş yardımcısı istihdam edilecek. Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavı duyurusu kapsamında başvurular 2-20 Temmuz 2018 tarihlerinde alınacak. Adayların ilgili giriş sınavına katılabilmeleri için ÖSYM tarafından yapılan 2017 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından A grubu puan türüne göre KPSS17, KPSSP18, KPSS22, KPSS23, KPSS27, KPSSP28, KPSS47 ve KPSS48 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmaları gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak.

Daha önce Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınavına katılmamış veya en fazla iki kez katılmış olmak.

Başvuruyu, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Giriş Sınavı Duyurusunda belirtilen şartlara uygun olarak süresi içerisinde yapmış olmak.

1-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı için Sınava İlişkin Bilgiler bölümünün 3’üncü bendinde belirlenen puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlardan en yüksek puan sıralamasına göre ilk

2500 aday arasında bulunmak. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

Sağlık durumunun Türkiye’nin her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı beyanda bulunmak.

Yapılacak soruşturma sonucunda Vergi Müfettişliği mesleğinin gerektirdiği nitelikleri haiz bulunduğu anlaşılmış olmak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular 02 Temmuz 2018 Pazartesi günü başlayıp 20 Temmuz 2018 Cuma günü saat 17:30’da sona erecektir. Adaylar Giriş Sınavına Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının resmi internet sitesindeki Sınav Başvuru Formunu doldurmak suretiyle başvuracaklardır. Sınav Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.

Adayların doldurmuş oldukları Sınav Başvuru Formunun bilgisayar çıktısını imzalayarak kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişleriyle birlikte yazılı sınav saatinden önce sınava girecekleri salonun görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılarak sınava alınmayacaklardır.

20 Temmuz 2018 Cuma günü saat:17:30’a kadar Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi’ne ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacağından; elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan dolayı adayların başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

BAŞVURU FORMUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Giriş Sınavının yazılı bölümü 11-12 Ağustos 2018 (Cumartesi ve Pazar Günleri) tarihlerinde Ankara’da sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacaktır. Giriş Sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı yer ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Maliye Bakanlığı (www.maliye.gov.tr) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitelerinde yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve aday numaralarının, sözlü sınav yeri ve tarihinin yer aldığı listeler, uygun yerlere asılmak ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının (www.vdk.gov.tr) resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE KONULARI

MALİYE: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi Sistemi, Kamu Maliyesi.

İKTİSAT: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.

HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).

MUHASEBE: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi.

İLANIN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Hürriyet

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here